(+4)0 755.935.332 contact@perfectionare.ro

Inscrie-te la cursul nostru de Expert Achizitii Publice

Curs Expert Achiziții Publice

Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii, autorizată de Autoritatea Națională pentru Calificări, organizează cursul "Expert Achiziții Publice (COR 214946)". Cursul se adresează atât responsabililor de achiziții din cadrul autorităților contractante cât și tuturor persoanelor interesate să cunoască domeniul achizițiilor publice cu scopul participării la licitații în calitate de ofertanți.

DURATA CURSULUI

Cursul constă în 20 de ore de pregătire teoretică și 20 de ore de pregătire practică.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

La cursul de Expert Achiziții Publice se pot înscrie absolvenți de studii superioare finalizate cu diplomă de licență.

Acte necesare pentru înscriere:

♦ copie C.I.;

♦ copie diplomă de licență (sau adeverință);

♦ copie certificat de naștere;

♦ copie certificat de căsătorie (dacă este cazul).

Pentru inscrieri si informatii suplimentare privind desfasurarea acestui curs, sunati-ne la numarul de telefon 0755.935.332 sau scrieti-ne la adresa de email contact@perfectionare.ro.

Persoana de contact: Gabriel Lazar.

Valoarea investiției

Pentru persoanele juridice: 770 RON*
Pentru persoanele fizice: 670 RON*

Taxa de participare poate fi plătită în două tranșe și acoperă toate cheltuielile legate de curs (suportul de curs, examinare, certificate de absolvire, etc).

Taxa va fi achitată după semnarea contractului de formare profesională.

* Cursurile autorizate de ANC (CNFPA) sunt scutite de plata TVA, conform OG 129/2000, privind formarea profesionala a adultilor.
REDUCERI

- 70 lei pentru persoanele care se înscriu la curs împreună cu un coleg/colegă.

Astfel, investiția finală va fi de 600 RON pentru persoanele fizice și 700 RON pentru persoanele juridice.

Pentru grupuri mai mari de 5 persoane vă rugăm să ne contactați pentru a vă întocmi o ofertă specială.
TRAINER: OANA PASCU si GABRIEL LAZĂR

Beneficii

1. Supervizare din partea unor traineri cu experiență în domeniu, care îți vor oferi informațiile necesare însușirii terminologiei de specialitate, elaborării strategiei de contractare, derulării procedurilor de atribuire prin mijloace electronice și întocmirii dosarului de achiziții publice;

2. Familiarizarea cu prevederile legale din noul pachet legislativ al achizițiilor publice;

3. Cunoașterea remediilor și căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică;

4. La sfârșitul cursului, vei primi un Certificat de "Expert achiziții publice" autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Tematica cursului

♦ Principiile achizițiilor publice și sistemul achizițiilor publice în România;
♦ Domeniul de aplicare al legislației privind achizițiile publice;
♦ Etapele procesului de achiziție publică;
♦ Procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziție publică;
♦ Realizarea strategiei de contractare;
♦ Sistemul electronic de achiziții publice – Platforma SEAP;
♦ DUAE – Document Unic de Achiziție European;
♦ Instituțiile care interferează cu domniul achizițiilor publice – ANAP, CNSC, SEAP;
♦ Acordarea consultanței de specialitate;
♦ Evitarea conflictului de interese.

3 Certificari intr-un singur curs

Certificat Expert Achizitii Publice

Certificatul de absolvire a cursului “Expert Achiziții Publice” este autorizat de A.N.C., recunoscut la nivel național și internațional și este însoțit de un supliment descriptiv în care sunt precizate competențele profesionale dobândite.

Diploma de Excelenta APEC si MP

Diploma de excelență din partea Asociației pentru Promovarea Economiei Cunoașterii și Managementul-Proiectelor.ro, care atestă efortul depus în vederea perfecționării în domeniul achizițiilor publice.

Diploma de participare Finantare.ro

Diploma de participare din partea Finanțare.ro - Portalul numărul 1 in domeniul finanțărilor din România.

Ce vei invata

Terminologia de specialitate

#1

 • Principiile achizițiilor publice
 • Procedurile de achiziție publică
 • Documentul Unic de Achiziție European - DUAE
 • Programul anual de achiziții publice
 • Strategia de contractare
 • Criterii de atribuire

Cadrul legislativ

#2

 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 • Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
 • Legea nr. 101/2016 remediile și căile de atac
 • Norme metodologice de aplicare a legislației cu privire la achizițiile publice

Platforma SEAP

#3

 • Structură
 • Catalogul electronic
 • Fișa de date a achiziției
 • Anunțul de participare
 • Propunerea tehnică și financiară
 • Proceduri de achiziție

Oferta pentru companii

Dacă doriți să organizați un curs de Expert Achiziții Publice pentru angajații dumneavoastră trimiteți un e-mail pe adresa contact@perfectionare.ro pentru a primi o ofertă personalizată.

Testimonialele participantilor

Obtine o bursa

Dacă vrei să investești în educația ta, dar nu dispui de fondurile necesare, poți aplica pentru o bursă oferită de Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii, Iași, care acoperă costurile cursului și examinării.

Pentru a obține bursa, trimite o scrisoare de intenție pe adresa contact@perfectionare.ro în care ne spui de ce este importantă pentru tine participarea la acest curs.

NEWSLETTER

Daca vrei sa afli ce alte cursuri mai organizam in perioada urmatoare, inscrie-te la Newsletter. Campurile cu * sunt obligatorii.